Ez történt szeptemberben a kamarában

Ez történt- naptár

 


A  jobb, pontosabb, naprakészebb tájékoztatás érdekében, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Nagy Gyula úgy döntött, hogy minden hónap elején az elmúlt hónap legfontosabb eseményeiről, a kamara tevékenységéről összefoglalót küld a kamara tagjainak „Ez történt a kamarában?” címmel.

A tájékoztató a teljesség igénye nélkül készül, és nincsenek benne a napi működéshez szükséges találkozók, munkaértekezletek. Amennyiben a hírhez részletes háttérinformáció is tartozik, azt a címre kattintva olvashatja el. Az összefoglalóval kapcsolatban szívesen várjuk megjegyzéseiket, javaslataikat a kommunikacio@mmk.hu címre. 

Ez történt a kamarában: 2020. szeptember

A Magyar Mérnöki Kamara eseményösszefoglalója – a hónap legfontosabb eseményei a teljesség igénye nélkül


2020.09.01
Területi kamarák küldött- és közgyűlései

A legtöbb megyében szeptemberben tartották a májusban kényszerűen elmaradt küldött-, illetve taggyűléseiket a területi kamarák. Nagy Gyula, az MMK elnöke személyesen is részt vett több megyei rendezvényen, így ott volt a Budapesti és Pest megyei, a Csongrád-Csanád, a Zala és Komárom-Esztergom megyei tagok között, továbbá videoüzenetben köszöntötte a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei eseményen résztvevőket, egyben tájékoztatást adott a kamara előtt álló legfontosabb feladatokról, kihívásokról. A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara új elnököt választott a leköszönő Komjáthy László helyébe, aki 5 cikluson át vezette a kamarát. Az új elnök Bukovics László. A Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara ötödik ciklusára újjáválasztotta Bodor Dezsőt.

2020.09.01
Új akusztikai tervezési szabványok

Az MMK és ezen belül elsősorban a Hírközlési és Informatikai, valamint az Akusztikai tagozat közreműködésével elkészült az MSZ 2080:2020 Akusztika: Teremakusztikai követelmények és tervezési ajánlások szabvány, és a „MSZ 2082:2020 Elektroakusztika: Beszédérthetőségi követelmények” szabvány.
Teremakusztika szabvány

2020.09.02
Fokozott elővigyázatosság mellett zajlanak a vizsgák

A Magyar Mérnöki Kamara fokozottan figyel a vizsgázók egészségére, ezért a COVID vírus terjedése miatt a beszámoló és a jogosultsági vizsgákon új szabályok léptek életbe. A vizsgatermet rendszeresen fertőtlenítjük, belépéskor megmérjük a vizsgázók hőmérsékletét, kérjük, hogy viseljék a magukkal hozott maszkot, valamint, hogy kézfertőtlenítés után és saját tollal töltsék ki a formanyomtatványokat. A vizsgatermekben is kevesebb ember tartózkodik egyszerre.

2020.09.03
Intézkedési tervek a számvevőszéki vizsgálat után

Az Állami Számvevőszék vizsgálatának lezárta után az MMK javaslatokkal segítette az ezt igénylő területi kamarákat, hogy az ÁSZ elvárásainak megfelelő intézkedési tervek készüljenek. Az MMK intézkedési tervekre vonatkozó javaslatait a területi kamarák az adott helyi vizsgálatok sajátosságainak megfelelően egészítették ki.

2020.09.03
Az MMK támogatásával tartotta éves konferenciáját a Magyar Energetikai Társaság

A Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata idén 24. alkalommal szervezte meg a Magyar Energetikai Társaság (MET) éves konferenciáját, a Magyar Energia Szimpóziumot (MESZ). A konferencia központi témája: Új kihívások és innovációk – az ifjúság szerepe az energetikában. A konferenciával a MET Ifjúsági Tagozata a fennállásának 10 évfordulóját ünnepli. Bővebben ›››

2020.09.07
Elnöki interjú az energetikus képzés népszerűsítéséről az InfoRádióban

Az Info Rádió interjút készített Nagy Gyula MMK elnökkel, arról, hogy mit tehet a kamara a mérnökképzés, és ezen belül az energetikusok képzésének vonzóbbá tétele érdekében. A beszélgetés az Energiavilág című magazinműsorban hangzott el.
A magazinműsor 2020. szeptember 7-i adasa

2020.09.07
Rendkívüli elnökségi ülést tartott a Magyar Mérnöki Kamara

Az MMK Elnöksége rendkívüli ülésen tekintette át a Küldöttgyűlés előterjesztéseihez beérkezett módosító indítványokat és állást foglalt azokkal kapcsolatban.  A mérnöki díjszabás módosítását már korábban az Elnökség is célként határozta meg, ezt a javaslatot támogatta a testület. Az Elnökség ugyanakkor a költségvetés elfogadását eredeti javaslata szerint, a szeptember 11-i Küldöttgyűlésen tartotta célszerűnek, figyelemmel a naponta változó járványhelyzetre és a gazdálkodás biztonságának követelményére.

2020.09.08
Építészet és gépészet konferencia

A kivitelezési kompromisszumok és hibák elkerülése érdekében rendeztek konferenciát az „Építem a házad” sorozat részeként a hatékony gépészeti megoldásokról az építészek és gépészek számára. A konferencia online is követhető volt. Nagy Gyula, az MMK elnöke bevezető előadásában felhívta a figyelmet, hogy az állami szabályozás egyszerűsítésével növekszik a beruházásban résztvevők felelőssége, ezért a a minőségi építésnek egyre inkább a szakágak közötti együttműködés az alapja.    
https://buildrendezvenyek.hu/75-baratsag

2020.09.08
MMK közzétette álláspontját a középtávú építésgazdasági stratégiáról

A kamara a nyár folyamán több fórumon is kifejtette álláspontját a készülő Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégiával kapcsolatban, legutóbb a kamara elnöke, Nagy Gyula ismertette az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által szervezett online konferencián. Az MMK javaslatok központi elemei: a Beruházási Folyamatok Rendszerének kialakítása, a szakmagyakorlás szabályozásának felülvizsgálata, valamint a mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése, továbbá a megfelelő szakmai információkhoz jutás biztosítása. Az építőipar lassulása idején különösen fontos a mikro- és kisvállalkozásként működő mérnök és tervezőirodák számára, hogy támogatást kapjanak a versenyképesség erősítéséhez, a tervezés új eszközeinek és módszereinek alkalmazásához. Bővebben ›››

2020.09.08
Építészet és gépészet konferencia

A kivitelezési kompromisszumok és hibák elkerülése érdekében rendeztek konferenciát az „Építem a házad” sorozat részeként a hatékony gépészeti megoldásokról az építészek és gépészek számára. A konferencia online is követhető volt. Nagy Gyula, az MMK elnöke bevezető előadásában felhívta a figyelmet, hogy az állami szabályozás egyszerűsítésével növekszik a beruházásban résztvevők felelőssége, ezért a a minőségi építésnek egyre inkább a szakágak közötti együttműködés az alapja.    
https://buildrendezvenyek.hu/75-baratsag

2020.09.11
V4 országok mérnök-konferenciája: jövőre halasztva

A járványhelyzet ez év szeptemberében hatályba lépett szabályaira tekintettel a visegrádi államok mérnöktalálkozója csak egy későbbi időpontban rendezhető meg. A résztvevők sajnálattal és egyértéssel fogadták az erről szóló értesítést.

2020.09.11
Országos küldöttgyűlés

A Magyar Mérnöki Kamara a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet miatt a májusban szokásos küldöttgyűlését szeptember 11-én tartotta meg. A Küldöttgyűlés jóváhagyta az Elnökségnek a kamara 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Az Elnökség 2021. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztéseihez több módosító indítvány érkezett a tagdíj és nyilvántartási díj emelésének mértékére, valamint a szakmai munka támogatásának arányára, továbbá egy javaslat a költségvetés elfogadásának a novemberi ülésre halasztását javasolta. Az elnökség tagdíjakra vonatkozó javaslatát a küldöttek csaknem 88%-a támogatta, így 2021-től az éves kamarai tagdíj 45.000 Ft-ra, nyilvántartási díj 37.500 Ft-ra emelkedik. A módosító indítványok alapján hozott i döntések eredményeként a díjemelés összegének kétharmada a területi kamarákhoz folyik be, míg egyharmadának nagyobb része a tagozatok szakmai tevékenységét finanszírozza, kisebb része pedig az országos kamara feladataira és szolgáltatásaira fordítható. Bővebben ›››

2020.09.14
MEHI-MMK együttműködés

A lakóépületek hosszú távú és energiahatékony felújításának lehetőségeiről egyeztetett Nagy Gyula az MMK elnöke, és Koritár Zsuzsanna a Magyar Energiahatékonysági Intézet ügyvezető igazgatója. Az éghajlatváltozás mérséklése és az energiaszegénység csökkentése érdekében kulcsfontosságúak a sikeres épületfelújítások. A két szervezet együttműködést tervez a célok eléréséhez szükséges hazai hosszú távú felújítási stratégia (HTFS) kidolgozásában

2020.09.15
Együttműködés a műszaki egyetemekkel a képzések szabályozásában

Az Óbudai Egyetem rektorával, dr. Kovács Leventével és az általános rektorhelyettessel, dr. Molnár Andrással tárgyalt elsőként Nagy Gyula MMK elnök a mérnökképzést folytató egyetemekkel való együttműködés kialakításáról. A kamara szorgalmazza az egyetemekkel kötendő együttműködési megállapodásokat annak érdekében, hogy kamara és az aktív kamarai tagok tapasztalatai is érvényesüljenek a képzési, továbbképzési célok tartalma és a képesítési követelmények kidolgozása során. Nagy Gyula, a kamara elnöke levélben kereste meg a műszaki egyetemek rektorait az együttműködés megerősítése érdekében, egyúttal javasolta együttműködési megállapodások megkötést, amelyek a képzésekre vonatkozó döntések közös előkészítését, véleményezését biztosítják. A megkeresésre pozitív, támogató válaszok érkeztek. A kamara elnöke felkérte a szakmai tagozatok elnökeit is, hogy kapcsolataik révén segítsék a képzésekkel kapcsolatos egyetemi döntések előkészítését.

2020.09.15
Sikeres levéltári ellenőrzés

Sikeresen, szabálytalanságok, vagy érdemi hiányosságok megállapítása nélkül ért véget az iratkezelés ötévente esedékes levéltári ellenőrzése az országos kamaránál. Az ellenőrzés egyben lehetőséget adott az elektronikus iratkezelés új szabályai levéltári jóváhagyásának előkészítéséhez is. Az új iratkezelési szabályzatról a levéltári jóváhagyását követően a Küldöttgyűlés dönthet majd, mivel azt a területi kamarák és az országos kamara egyaránt használja majd.

2020.09.16
Energetikai auditori képzés ellenőrzése

A kamara 2015 óta végzi az energetikai auditorok és szakreferensek jogosultságaihoz szükséges felkészítő-és továbbképzéseket. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal aktuális ellenőrzése során áttekintette a képzési rendet és a használt szakmai képzési anyagokat. Megállapításában a képzési folyamatot sokrétűnek, mély tudásanyagot átadónak nyilvánította. Az ellenőrök egyben javaslatot tettek egyik szakanyag frissítésére is.

2020.09.16
Oktatási együttműködés az Építéstudományi Egyesülettel

A szakmai továbbképzések tematikájának összehangolását tervezi a Magyar Mérnöki Kamara és az Építéstudományi egyesület (ÉTE). Nagy Gyula, a kamara elnöke és Nagyunyomi-Sényi Gábor ÉTE elnök a közösen szervezett oktatások lehetséges tematikájáról is egyeztetett Az ÉTE évtizedek óta meghatározó szereplője az építőipari oktatásnak, továbbképzésnek.    

2020.09.16
Rendkívüli elnökségi ülést tartott a Magyar Mérnöki Kamara

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2020. szeptember 16-i rendkívüli ülésén részletesen áttekintette az alapszabály módosításának tervezetét. A testület a 2021. évi költségvetésre vonatkozó korábbi javaslatával összhangban olyan javaslatot tett a gazdálkodással kapcsolatos szabályokra, amellyel hosszútávon biztosítható lehet a szakmai munka megfelelő finanszírozása. Az Elnökség ezen kívül ajánlásokat alakított ki a szabályozás legfontosabb elemeire, és a néhány esetben a felesleges konfliktusokat generáló, a negatív hatásokkal nem számoló szövegjavaslatokkal szemben fogalmazta meg álláspontját. Az Elnökség a maga részéről, mint eddig is, az eredményes és hatékony működést támogatja, a kompromisszumra való törekvést pártolja, ezt javasolja az Alapszabály felülvizsgálatában részt vevő valamennyi szervezetnek és személynek is.

2020.09.18
Az MMK támogatja a ZIKOP pályázatok megismertetését

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium bemutatta a települések környezetbarát fejlődését segítő új operatív programot, a Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Programot (ZIKOP). A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás során az építésügyi, település- és térségfejlesztési szektor számára kulcsfontosságúvá válnak a zöld infrastruktúra-fejlesztési lehetőségei. A minisztérium tájékoztatása szerint a közeljövőben több pályázat is megnyílik a városi zöld területek fejlesztésére, a csapadékvizek és a vízi ökoszisztémák kezelésére.

2020.09.18
Egyeztetés a miniszterelnökségen

Az MMK elnöke és főtitkára egyeztetett a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárával, Füleky Zsolttal az építésgazdaság és a kamara előtt álló legfontosabb feladatokról.

2020.09.21
Indulnak a klímaszakértői vizsgák

Igen nagy érdeklődés mellett, az MMK Környezetvédelmi Tagozata és a főtitkárság szervezésében szeptemberben elindultak a klímaszakértői tanúsítási vizsgák. A száznál is több jelentkezővel az idei vizsganapok már beteltek, de jövőre is folyamatosan meghirdetjük a vizsgákat. Az 5 témakörre bontott írásbeli vizsga szigorú követelményrendszere biztosítja a vizsgával elnyerhető tanúsítvány értékét, elismertségét.

2020.09.23
Nukleáris mesteriskola indul - együttműködésben a Paks II.-vel

A Magyar Mérnöki Kamara nukleáris mesteriskolájának előkészítéséről egyeztetett az MMK elnöke és munkatársai a Paks II. Atomerőmű vezetőivel. A képzés célja, hogy azok a nem atomerőművi tervezővállalkozások is megismerkedhessenek a nukleáris ipar sajátosságaival, akik az erőmű környezetéhez tartozó építkezéseken partnerként, alvállalkozóként szeretnének közreműködni. A képzés célja, annak elősegítése, hogy a hazai vállalkozásokeredményesebben vehessenek részt az erőműhöz kapcsolódó fejlesztésekben.  A képzés illeszkedik az erőmű támogatásával több egyetemen indított Paks II. Akadémia programjához. Az erőmű közreműködik a mesteriskola tematikájának kialakításában és oktatókat is delegál. A mesteriskola elsősorban a több éves tervezői tapasztalattal rendelkező mérnököket várja.

2020.09.28
Megújult az MMK számviteli politikája

Az elmúlt években jelentősen megváltozott számviteli szabályokhoz, és változó NAV elvárásokhoz alkalmazkodik az MMK megújított számviteli politikája. A Számviteli Szabályzatot az Elnökség előzetesen szeptember 16-i ülésen vitatta meg, majd írásbeli szavazás után egyhangúlag fogadta el.

2020.09.28
FAP Testület - beérkezett a szakmai anyagok többség
e
12 pályázat érkezett be a szeptember végi határidőre az MMK 2020. évi Feladat Alapú Pályázatára. Egy pályázatot visszavontak, négy készítői pedig határidőmódosítást kérve később adják be a mérnöki tájékozódást szolgáló anyagokat. A pályázatok támogatására összesen 15 millió Ft támogatást ítélt oda a FAP testület javaslatára az Alelnöki Tanács. Az anyagok még ebben az évben elérhetők lesznek az mmk.hu honlapon.

2020.09.30
Sikeresen működik a gázszerelői nyilvántartás

Elsősorban online és levélben kérik a gázszerelők igazolványuk kiadását. A kamara a jogszabályi kötelezettségek teljesítése során sikeresen építette fel és működteti a nyilvántartási rendszert, így szeptember végére már ezerötszáznál is több igazolvány készült el. Az év elejéhez képest lényegesen megnőtt az elektronikus és postai ügyintézés aránya, így összességében már csak az ügyek ötödét intézik személyesen az igénylők.