febr.
20

Tájékoztatás az SZ-149-v02 szabályzat előírásainak módosításáról

Kedves Kollégák!

 

Gyimesi Gáborral egyeztetve, a 2017. 12. 15-én hatályba lépett SZ-149-v02 KIF+GYR szabályzatunk alább hivatkozott fejezetének előírásait jogszabályi és szabványelőírás változások miatt módosítjuk az alább leírtak szerint.

 

A hatályos Szabályzat alábbi előírásai helyett:

 

3.8.1.5.  GYR elhelyezése KIF hálózat tartószerkezetein

  1. GYR vezeték föld feletti magassága:

·        az MSZ 17200-3:1999 szabvány szerint  bel- és külterületen, útkoronán kívüli térrész felett: legalább 5,5 méter legyen;

·        az elosztói engedélyes a KIF és/vagy KÖF szabadvezeték-hálózatának biztonságos üzemeltetése érdekében az alábbi legkisebb föld feletti magasságokhoz járul hozzá:

o   belterületen: legalább 4,5 méter legyen;

o   külterületen, kertben, szőlőben, valamint ahol gyalogos közlekedés van és kizárólag KIF hálózatra vonatkozóan: legalább 4,7 méter legyen.

(Megjegyzés: A 4,7 méter föld feletti magasság csak külterületi KIF hálózaton elhelyezett GYR esetén megengedett, lakott területek közötti KÖF hálózaton elhelyezett FOR esetén továbbra is legalább 5,0 méter az előírás.)

Több GYR esetén a fenti távolságoknak az oszlopon legalul elhelyezkedő GYR vezeték esetében is teljesülnie kell, a vezeték legkedvezőtlenebb üzemi állapotában (-5 oC + pótteher), és annak bármely pontjára, az előírt üzemi húzófeszültség betartása mellett.

e)   Közút keresztezése esetén a GYR vezeték közút feletti magassága, ide értve az útcsatlakozások keresztezését is:

·        az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet hatályos előírásának megfelelően: legalább 5,5 méter legyen.

·        az MSZ 17200-3:1999 szabvány szerint külterületi mellékutak, belterületi mellékutak esetén: legalább 5,5 méter; külterületi I. – II. rendű utak, belterületi főutak esetén: legalább 6,5 méter legyen.

Több GYR esetén a fenti távolságnak az oszlopon legalul elhelyezkedő GYR vezeték esetében is teljesülnie kell, a vezeték legkedvezőtlenebb üzemi állapotában (-5 oC + pótteher), és annak bármely pontjára, az előírt üzemi húzófeszültség betartása mellett.

Az alábbi módosítások lépnek hatályba:

3.8.1.5. GYR elhelyezése KIF hálózat tartószerkezetein

  1. GYR vezeték föld feletti magassága:

·        az MSZ 17200-3:1999 szabvány hatályos előírása szerint  bel- és külterületen, útkoronán kívüli térrész felett: legalább 5,5 méter legyen;

·        az elosztói engedélyes a KIF és/vagy KÖF szabadvezeték-hálózatának biztonságos üzemeltetése érdekében az alábbi legkisebb föld feletti magasságokhoz járul hozzá, ide értve az útcsatlakozások keresztezését is:

o   belterületen: legalább 4,5 méter legyen;

o   külterületen, kertben, szőlőben, valamint ahol gyalogos közlekedés van és kizárólag KIF hálózatra vonatkozóan: legalább 4,7 méter legyen.

(Megjegyzés: A 4,7 méter föld feletti magasság csak külterületi KIF hálózaton elhelyezett GYR esetén megengedett, lakott területek közötti KÖF hálózaton elhelyezett FOR esetén továbbra is legalább 5,0 méter az előírás.)

Több GYR esetén a fenti távolságoknak az oszlopon legalul elhelyezkedő GYR vezeték esetében is teljesülnie kell, a vezeték legkedvezőtlenebb üzemi állapotában (-5 oC + pótteher), és annak bármely pontjára, az előírt üzemi húzófeszültség betartása mellett.

e)   Közút keresztezése esetén a GYR vezeték közút feletti magassága:

·        az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet hatályos előírásának megfelelően: legalább 5,5 méter legyen.

·        az MSZ 17200-3:1999 szabvány hatályos előírása szerint külterületi I. vagy II. rendű utak és mellékutak, belterületi fő és mellékutak esetén: legalább 5,5 méter; legyen.

Több GYR esetén a fenti távolságnak az oszlopon legalul elhelyezkedő GYR vezeték esetében is teljesülnie kell, a vezeték legkedvezőtlenebb üzemi állapotában (-5 oC + pótteher), és annak bármely pontjára, az előírt üzemi húzófeszültség betartása mellett.

A fenti módosítások a hivatkozott rendelet és szabvány változásainak napjától alkalmazandók, a hivatkozott BIR-ben pedig rövidesen átvezetésre kerülnek. A módosításokról a mai napon az előminősített tervezőinket is értesítjük.

Üdvözlettel:

Szálkai József

 hálózatfejlesztési területi referens

Áramhálózati osztály

Iroda/Office

Kossuth u. 41.

H-4024 Debrecen