Tagozati hírek

 • Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Rácz József tagozati elnök
  2021. március 25.

  Március 15. Nemzeti ünnepünk alkalmából a

  Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült

  Rácz József

  mérnök,

  a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának elnöke a hazai távközlési szektor fejlesztése, valamint a mérnöki továbbképzés érdekében végzett kiemelkedő munkája, továbbá a Szupergyors Internet Program megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként.

  Rácz József


  Tovább
 • 20/2020 NMHH rendelet életbelépése
  2021. február 14.

  Tisztelt Kollégák!

  Az ágazatot éríntő jogszabályt változtatott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az eddig érvényben lévő 14/2014 NMHH rendelet helyett, nevének változatlanul hagyása mellett új, az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020 (XII.18) NMHH rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta meg. A Rendelet 2020. december 20-án lépett érvénybe, de már most tudni lehet, hogy több ütemben módosulni fog.

  Tovább
 • Szupergyors Internet Program Munkacsoport ülés 2020. március 5. emlékeztető
  2020. március 11.
  Tovább
 • Döntéshozók és Iparosok eszmecseréje, a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési Szakcsoport továbbképzése
  2020. február 20.

  Ismét nagysikerrel tartotta meg szokásos év eleji továbbképzését a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési Szakcsoport.

  A továbbképzésen mintegy 140 fő vett részt, ami a hírközlési továbbképzéseknél a legnagyobb létszámú összejövetel.

  Az előadók hozzájárulásával, az előadások anyagát pdf formátumban közzétesszük.

   

  Debrecen 2020.02.07

   

  Köszönjük a

   

   

  szakcsoport vezetőjének Petruska Istvánn

  ak és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársainak a szervezést!

   

  Tovább
 • Kiss Dezső villamos mérnök kollégánk kapta a Baranya megyei Év Mérnöke kitüntetést
  2019. május 28.

  A Baranya megyei mérnöki kamara minden évben 4 mérnök részére adományozza az év mérnöke kitüntetést.

  Az idei évben a Hírközlési szakcsoport pályázott a hírközlés területén hosszú évek óta sikeresen dolgozó mérnökök elismerésére. A pályázat sikeresen zárult részünkre, így a kitüntetettek között 2019 évben üdvözölhetjük Kiss Dezső villamosmérnök kollégánkat.

   

  Kiss Dezső villamosmérnök

  Kamarai számok:  02-0488

  Kiss Dezső oklevele

   

   

  Tovább
 • Hírközlési tagozat 2019. évi díjazottai
  2019. május 28.

  A Magyar Mérnöki Kamara 2019. március 8-án megtartott jubileumi ünnepségén adták át az idei Kamarai kitüntetéseket.

  A tagozat javaslatára Zielinski Szilárd díjat kapott Rácz József tagozati elnök úr.

  Tiszteletbeli taggá avattuk Katona Gábor úrat.

  A díjazottaknak további sok sikert, erőt, egészséget kívánunk

  Rácz József Zielinski-díjjal

   

  Tovább
 • Megalakult a Győr-Moson-Sopron, Vas és a Zala Megyei Hírközlési és Informatikai Szakcsoport
  2019. április 3.
  Tovább
 • Beszámoló a tagozat 2018. évi munkájáról
  2019. január 7.
  Tovább
 • A közmű egyeztetés menetével kapcsolatos információk
  2018. szeptember 7.

  Tisztelt Kollégák!

   

  Az e-közmű rendelet végrehajtásával, a közmű egyeztetés menetével még mindig vannak problémák, merülnek fel kérdések.

  Tervező kolléga tette fel az alábbi kérdéseket, amelyeket a válaszokkal együtt közzéteszünk:


  A közműegyeztetés rendjét az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) kormányrendelet szabályozza. A rendelet szerint a tervezés támogatást, közmű egyeztetést és közmű nyilatkozat kiadást kizárólag az LTK keretében működtettetett e-közmű rendszerben lehet elvégezni.

  A közmű egyeztetés megkezdésekor meg kell jelölni, hogy a tervező a 14/2013 NMHH rendelet alapján kéri az eljárást lefolytatni.

  Ebben az esetben a rendszer a határidő lejártát követően úgy veszi, hogy a közmű tulajdonos nem kíván kikötést észrevételt tenni.

  Probléma esetén a . felügyeleti hatóság: az elektronikus hírközlésről szóló , valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló meghatározott szervezet.

   

  1. Mi a teendőm, ha a közmű szolgáltató a rendeletben előírt kötelezettségének nem tett eleget,  azaz nem töltötte fel a teljes nyomvonalát a rendszerbe, és e miatt hiánypótlást ír elő? A tervezőket érdemben érintő jogkövetkezménye nincs a kötelezettségszegésnek (a felszólítás,  esetleges bírság nem érint minket)?


  Közmű egyeztetés a rendelet alapján kizárólag az e-közmű rendszerben lehet elvégezni. Ha nincs feltöltve a nyomvonal akkor arról a közmű tulajdonosnak kell gondoskodnia. A hiánypótlás kérésével egyidejűleg a közműtulajdonosnak fel kell töltenie a hiányzó hálózatrészt. Ha ezt nem teszi, a tervező nem felel a hiányzó hálózatrészekkel kapcsolatban okozott esetleges károkért.

  1. Mi a teendőm, ha az adatszolgáltatásért díjat kér (adatszolgáltatás + munkadíj)?

  E-közmű rendelet 4§.  (6) A közművezeték-üzemeltetők az e rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik.
  Mivel kizárólag a rendszeren keresztül kell az egyeztetést intézni, a hiányzó adatokat csak ott teheti fel a közműszolgáltató, ezért utólag számlát nem kell emiatt befogadni.

  1. Mi a teendőm, ha kiadja az előzetes hozzájárulását, de a rendszeren kívül díj ellenében további egyeztetést ír elő, illetve adja csak ki a végleges hozzájárulást?

   Nem írhat elő rendszeren kívüli adatszolgáltatást. Közmű egyeztetés csak az e-közmű felületen végezhető. A rendszerben nincs előzetes és végleges nyilatkozat, csak hiánypótlás. Ilyen esetben a felügyeleti hatósághoz kell fordulni panasszal
  2. Mi a teendőm, ha a közműszolgáltató az előírt határidőn belül nem nyilatkozik érintettségéről (kb. 30 napja várok, hogy nyilatkozzon, és a más szolgáltatók által kért hiánypótlásokat feltölthessem) ? Az e-közmű felé ezt e-mail-ben jeleztem, semmi nem történt.


  Az új rendszer az e-közmű egyeztetés során figyelembe veszi a nyilatkozatok kiadására vonatkozó speciális szabályokat, így a 14/2013-as NMHH rendelet előírásait is. A tervező egy legördülő listából kiválaszthatja az NMHH rendeletet és innentől kezdve a megkeresett közműnek 15 napja van arra, hogy nyilatkozzon vagy ezen időn belül hiánypótlást írjon elő. Ha nem nyilatkozik, akkor a rendszer úgy kezeli, hogy kikötés nélkül megadta a hozzájárulást. Erre a szabályra a rendszer figyelmezteti a közművet. Ezzel a változással egyrészt gyorsul az egyeztetési folyamat, hiszen nem kell mindenképpen a nyilatkozatot megvárni. Másrészt az ügy semmiképp nem kerül hatósági ügyintézés alá, nem kell felszólítani vagy bírságolni a nyilatkozat elmaradása miatt (feltétel a speciális szabály kiválasztása az egyeztetés indításakor)

   

  5.    Az e-közmű rendszer használatára kötelezettek és a rendszer működésének ellenőrzése kinek a feladata, esetleges elérhetőségük?

  Probléma esetén a felügyeleti hatósághoz lehet fordulni.
   Az elektronikus hírközlésről szóló , valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló meghatározott szervezet.
  Elektronikus hírközlési építmények (nyomvonalak) ügyében:
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlés-felügyeleti főosztály 1015 Budapest, Ostrom u. 23—25
  Villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyekben:
  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52

   

  A felsorolt problémák megoldására a MMK Hírközlési és Informatikai Tagozata megbeszélést kezdeményez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékesével és eszkalálja azt a MMK e-közmű szakértői csoportjának. A kamara honlapján hasznos információk érhetők el.

  Tovább
 • Emlékeztető a Szip megvalósításával kapcsolatosan 2017. december 12-én megtartott egyeztető megbeszélésről (pdf)
  2018. január 5.

  A Szupergyors Internet Programhoz kapcsolódó feladatokról tartott egyeztető megbeszélést a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Hírközlési és Informatikai Tagozata 2017. december 12.-én.

  Az ülésen részt vettek a Belügyminisztérium, az NMHH, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a Lechner Nonprofit Kft, az áramszolgáltatok, a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség és a tervezők képviselői.

  A megbeszélésről készült emlékeztetőt mellékleten közöljük.

  Tovább
 • Tájékoztatás az „SZ-149-v01 Gyengeáramú rendszer elhelyezése kisfeszültségű és lakott területen belüli középfeszültségű szabadve-zeték-hálózatok tartószerkezetein Szabályzat” előírásainak módosulásáról
  2017. szeptember 25.

  Tájékoztatás az „SZ-149-v01 Gyengeáramú rendszer elhelyezése kisfeszültségű és lakott területen belüli középfeszültségű szabadve-zeték-hálózatok tartószerkezetein Szabályzat” előírásainak módosulásáról

  Tovább
 • Tájékoztató a SZIP 2017. szeptember 7.-i megbeszéléséről
  2017. szeptember 21.
  Tovább
 • NMHH Hír-Közmű bemutató
  2016. december 13.
  Tovább
 • OE.MMK.DJP_Online megbeszélés emlékeztetője (pdf) 411 kB
 • SZIP aktuális helyzete
  2016. augusztus 22.

  Kedves Kollégák!

  A SZIP I. ütemének június 29.-én és a II. ütemének augusztus 02-án az értékelése megtörtént ez hozzáférhető a Gazdasági Minisztérium honlapján, valamint mellékelten közzétesszük a táblázatot.
  Ezt követően a szolgáltatók és NGM között a pályázati szerződések előkészítésére és a feltételek egyeztetésére került sor, ami jelenleg is folyamatban van. A szerződés létrejöttének feltétele két fél megállapodásán múlik. A szerződések megkötése után tudják a szolgáltatók a tervezés és kivitelezés feltételeit előkészíteni. A szerződésben vállalt határidők teljesítése a szolgáltatók felelőssége lesz. Van információm arról, hogy egyes nagy szolgáltatók az eredményhirdetés előtt arra számítva, hogy ők fogják megnyerni a pályázatot több járás kiviteli tervezését elkészítették és végül nem ők lettek kihirdetve.

  A Magyar Mérnöki Kamara és ezen belül a Tagozatunk, mint ismeretes a NFM- al és a SZIP –el van kapcsolatban és ez eddig megfelelően működött. A SZIP a szolgáltatókkal szintén a szerződések aláírása után tud érdemben kapcsolatot kialakítani.

  Egyeztettem a KIFÜ illetékeseivel és ők is elismerik, hogy az eredeti ütemezéshez viszonyítva a program kb. 8 hónapos csúszásban van. Tervezést felügyelő mérnököt jelenleg egy főt alkalmaznak, és előkészítés alatt van további tervezést és kivitelezést felügyelő mérnökök felvétele.
  A debreceni szakcsoport által jelzett tisztázandó kérdéseket fogadják. (pl. beazonosíthatatlan, nem létező ellátandó végpontok kezelése, a pályázati kiírásban szereplő megvalósítási technológia és a valóságban célszerűen alkalmazható technológia közötti ellentmondás feloldása, pályázatban megjelenített ellátandó végpont illetve ehhez kapcsolódó pályázatnyertes saját beruházásban megvalósítandó hálózatrész, elem tervezése, ennek dokumentálhatósága, engedélyezhetősége, stb.).

  A gyorsított ütemű tervező képzést támogatják és az erre vonatkozó pályázatukat benyújtották, amelyről a döntés várhatóan október hónapban lesz.

  A tervek gyorsított ütemű engedélyezése érdekében egyetértenek az engedélyes és a kiviteli tervek külön választásával.

  Szintén támogatják a bejelentéses munkák elektronikus úton történő intézését.

  Megállapodtunk abban, hogy szeptember elején az érdekeltek bevonásával a kamarában megbeszélést tartunk és az ott kialakított állásfoglalás alapján teszünk lépéseket.

  Szeptember végén tartjuk a két évente esedékes tagozati küldöttgyűlést, amelyet hírlevél formájában is meghirdetünk így minden érdeklődő kollégát meghívunk és ott részletes tájékoztatást tartunk.

  A békési szakcsoport által jelzett korlátozott körű tervezői jogosultságot Dr. Kiss Péter kollégával egyeztetem az ő állásfoglalását figyelembe véve az érdekelteket tájékoztatjuk.

  Üdvözlettel: Rácz József

  Link: https://palyker.fair.gov.hu/?page=nyertes_lista

  Tovább
 • Eht. módosítás tájékoztató
  2016. június 20.

  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ezúton hívja fel szíves figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 71. számában (2016. május 20-án) megjelent a 2016. évi XLIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

  A módosítások számos helyen érintik az Eht-t, az építményengedélyezés szempontjából fontosabb elemek a következők:

  • a hatály kiterjesztése [1. §],
  • a hírközlési építményekkel összefüggő bírságok megjelenése [50/A. §, 50/B. §],
  • új fogalmak megjelenése [188. §]

  A módosítások hatálybalépésének dátuma: 2016. július 1.

  Mellékelem a  módosításokat tartalmazó szövegváltozatot is.
   

  Tovább
 • „Hírközlési tervezők és tervek helyzete” kerekasztal fórum 2016. március 31
  2016. április 15.

   

  2016. március 31-én a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közösen
  kerekasztal fórumot szervezett.

  Tovább
 • HBMMK Szakmainap 2016, Debrecen
  2016. február 9.

  Sikeres szakmai nap Debrecenben

  Nagy érdeklődés övezte a debreceni hatósági iroda és a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara által közösen szervezett hírközlési és informatikai szakmai továbbképzést február 5-én, pénteken. Az elméleti és gyakorlati elemekből álló, a térfigyelő rendszerek telepítésével foglalkozó előadássorozatra, valamint az NMHH szakembereinek beszámolójára az adminisztratív terhek csökkentéséről az ország minden részéből érkeztek az érdeklődők.

   

  Tovább
 • NMHH XI. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői konferencia
  2015. november 7.

   

   

  2015 november 5-én a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlésfelügyeleti Főosztály rendezésében került sor a XI. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői konferenciára.

   

  Tovább
 • Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat tervezési díjszabás
  2015. október 2.

  Kedves Kollegák!

  Az ágazatban történő változások és a várható feladatokra tekintettel a tagozat a folyamatos tájékoztatás és képzés mellett áttekintette a mellékelt tervezési díjakat, melyet a honlapon a MÉDI szakági kiegészítéseként is közzé teszünk. Alkalmazását ajánljuk, javasoljuk a tervezési munkák során. 

   
  Tovább
 • Beszámoló a tagozat 2018. évi munkájáról
  2019. január 7.
  Tovább
 • Hírközlési tagozat 2019. évi díjazottai
  2019. április 3.

  A Magyar Mérnöki Kamara 2019. március 8-án megtartott jubileumi ünnepségén adták át az idei Kamarai kitüntetéseket.

  A tagozat javaslatára Zielinski Szilárd díjat kapott Rácz József tagozati elnök úr.

   

  Rácz József Zielinski-díjjal

   

   

  Tiszteletbeli taggá avattuk Katona Gábor úrat.

  Katona Gábor 2

  A díjazottaknak további sok sikert, erőt, egészséget kívánunk

   

  Tovább
 • Hírközlési és Informatikai tagozat 2014. – 2015. évi szakmai programja
  2014. július 28.

  Tagozatunk elnöksége elkészítette 2014. – 2015. évi Szakmai Programját. A programot a Magyar Mérnöki Kamara vezetősége jóváhagyta és sok sikert kívánt sikeres megvalósításához.

   

  Tovább
 • Tisztújító küldöttgyűlés 2018.április 10
  2018. április 11.
  Tovább
 • A közmű egyeztetés menetével kapcsolatos információk
  2018. szeptember 7.

  Tisztelt Kollégák! 

  Az e-közmű rendelet végrehajtásával, a közmű egyeztetés menetével még mindig vannak problémák, merülnek fel kérdések.

  Tervező kolléga tette fel az alábbi kérdéseket, amelyeket a válaszokkal együtt közzéteszünk:

  A közműegyeztetés rendjét az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) kormányrendelet szabályozza. A rendelet szerint a tervezés támogatást, közmű egyeztetést és közmű nyilatkozat kiadást kizárólag az LTK keretében működtettetett e-közmű rendszerben lehet elvégezni.

  A közmű egyeztetés megkezdésekor meg kell jelölni, hogy a tervező a 14/2013 NMHH rendelet alapján kéri az eljárást lefolytatni.

  Ebben az esetben a rendszer a határidő lejártát követően úgy veszi, hogy a közmű tulajdonos nem kíván kikötést észrevételt tenni.

  Probléma esetén a . felügyeleti hatóság: az elektronikus hírközlésről szóló , valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló meghatározott szervezet.

  1. Mi a teendőm, ha a közmű szolgáltató a rendeletben előírt kötelezettségének nem tett eleget,  azaz nem töltötte fel a teljes nyomvonalát a rendszerbe, és e miatt hiánypótlást ír elő? A tervezőket érdemben érintő jogkövetkezménye nincs a kötelezettségszegésnek (a felszólítás,  esetleges bírság nem érint minket)?
   Közmű egyeztetés a rendelet alapján kizárólag az e-közmű rendszerben lehet elvégezni. Ha nincs feltöltve a nyomvonal akkor arról a közmű tulajdonosnak kell gondoskodnia. A hiánypótlás kérésével egyidejűleg a közműtulajdonosnak fel kell töltenie a hiányzó hálózatrészt. Ha ezt nem teszi, a tervező nem felel a hiányzó hálózatrészekkel kapcsolatban okozott esetleges károkért.
  1. Mi a teendőm, ha az adatszolgáltatásért díjat kér (adatszolgáltatás + munkadíj)?
   E-közmű rendelet 4§.  (6) A közművezeték-üzemeltetők az e rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik.
   Mivel kizárólag a rendszeren keresztül kell az egyeztetést intézni, a hiányzó adatokat csak ott teheti fel a közműszolgáltató, ezért utólag számlát nem kell emiatt befogadni.
  1. Mi a teendőm, ha kiadja az előzetes hozzájárulását, de a rendszeren kívül díj ellenében további egyeztetést ír elő, illetve adja csak ki a végleges hozzájárulást?
   Nem írhat elő rendszeren kívüli adatszolgáltatást. Közmű egyeztetés csak az e-közmű felületen végezhető. A rendszerben nincs előzetes és végleges nyilatkozat, csak hiánypótlás. Ilyen esetben a felügyeleti hatósághoz kell fordulni panasszal
  2. Mi a teendőm, ha a közműszolgáltató az előírt határidőn belül nem nyilatkozik érintettségéről (kb. 30 napja várok, hogy nyilatkozzon, és a más szolgáltatók által kért hiánypótlásokat feltölthessem) ? Az e-közmű felé ezt e-mail-ben jeleztem, semmi nem történt.
   Az új rendszer az e-közmű egyeztetés során figyelembe veszi a nyilatkozatok kiadására vonatkozó speciális szabályokat, így a 14/2013-as NMHH rendelet előírásait is. A tervező egy legördülő listából kiválaszthatja az NMHH rendeletet és innentől kezdve a megkeresett közműnek 15 napja van arra, hogy nyilatkozzon vagy ezen időn belül hiánypótlást írjon elő. Ha nem nyilatkozik, akkor a rendszer úgy kezeli, hogy kikötés nélkül megadta a hozzájárulást. Erre a szabályra a rendszer figyelmezteti a közművet. Ezzel a változással egyrészt gyorsul az egyeztetési folyamat, hiszen nem kell mindenképpen a nyilatkozatot megvárni. Másrészt az ügy semmiképp nem kerül hatósági ügyintézés alá, nem kell felszólítani vagy bírságolni a nyilatkozat elmaradása miatt (feltétel a speciális szabály kiválasztása az egyeztetés indításakor)

   5.    Az e-közmű rendszer használatára kötelezettek és a rendszer működésének ellenőrzése kinek a feladata, esetleges elérhetőségük?
   Probléma esetén a felügyeleti hatósághoz lehet fordulni.
    Az elektronikus hírközlésről szóló , valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló meghatározott szervezet.
   Elektronikus hírközlési építmények (nyomvonalak) ügyében:
   Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlés-felügyeleti főosztály 1015 Budapest, Ostrom u. 23—25
   Villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyekben:
   Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52

   

  A felsorolt problémák megoldására a MMK Hírközlési és Informatikai Tagozata megbeszélést kezdeményez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékesével és eszkalálja azt a MMK e-közmű szakértői csoportjának. A kamara honlapján mmk.hu/ekozmu hasznos információk érhetők el.

   

  Tovább
 • NMHH Hír-Közmű bemutató
  2016. december 13.

   

  NMHH Hír-Közmű kép

  A hírközlő hálózatok fejlesztés alatt álló, új, térinformatikai alapú országos nyilvántartó rendszere, a Hír-Közmű létrehozása, hatékony működése érdekében tartott szakmai tájékoztatót december 6-án az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.
  A rendezvényen a meghívott szakemberek megismerhette a projekt eddig elért eredményeit és közeljövőt érintő terveit. A Hír-Közmű projekt január 10-én részletes belső szakmai konzultációval folytatódik.
  A Hatóság szakértői rávilágítottak: az új rendszerrel végre megteremthető az országos hírközlési adatvagyon egységes alapja, és kiváltható a 3/1979. ÉVM rendelet mára idejétmúlt eszköztára, amely máig a jelkulcsrendszer alapját jelenti.

  A szakmai esemény végén a Magyar Mérnöki Kamara részéről a Hírközlési és Informatikai Tagozat elnöke, Rácz József üdvözölte a hatóság fejlesztés érdekében tett lépéseit.

  A Hír-Közmű projekt – a piaci szereplők érintett szakértőinek részvételével – január 10-én részletes belső szakmai konzultációval folytatódik.
  A bevezetést több ütemben tervezi a Hatóság, A Hír-Közmű előkészületeként, - első ütemben,-  
  november óta online is kezdeményezhetők előzetes vagy utólagos építésügyi bejelentési eljárások, amelyekhez csatolva beküldhetők az elektronikus hírközlési építmények tervei.
  A második ütem, a tervek, engedélykérelmek, bejelentések elektronikus formátumban történő fogadása 2017 évvégén kerül bevezetésre, míg a projekt célja a téradatbázis építés 2018 végén kezdődik. A többéves munka célja, hogy a hírközlési infrastruktúra pontosabb ismeretével a hatóság eredményesen támogathassa a hírközlési és médiapiac fejlődését, és a teljesebb piaci információk alapján hatékonyabb szabályozási és versenyélénkítési döntéseket hozhasson.

   

   

   

  Tovább
 • Tagozatunk elnökségi tagja, Slyuch András vehette át a Magyar Mérnöki Kamara Zielinski Szilárd-díját
  2018. május 22.

   

  Tovább
 • Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara által - az MMK Hírközlési és Informatikai Tagozattal közösen - szervezett hírközlési és informatikai szakmai nap
  2019. február 14.
  Tovább