szept.
07

A közmű egyeztetés menetével kapcsolatos információk

Tisztelt Kollégák! 

Az e-közmű rendelet végrehajtásával, a közmű egyeztetés menetével még mindig vannak problémák, merülnek fel kérdések.

Tervező kolléga tette fel az alábbi kérdéseket, amelyeket a válaszokkal együtt közzéteszünk:

A közműegyeztetés rendjét az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) kormányrendelet szabályozza. A rendelet szerint a tervezés támogatást, közmű egyeztetést és közmű nyilatkozat kiadást kizárólag az LTK keretében működtettetett e-közmű rendszerben lehet elvégezni.

A közmű egyeztetés megkezdésekor meg kell jelölni, hogy a tervező a 14/2013 NMHH rendelet alapján kéri az eljárást lefolytatni.

Ebben az esetben a rendszer a határidő lejártát követően úgy veszi, hogy a közmű tulajdonos nem kíván kikötést észrevételt tenni.

Probléma esetén a . felügyeleti hatóság: az elektronikus hírközlésről szóló , valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló meghatározott szervezet.

 1. Mi a teendőm, ha a közmű szolgáltató a rendeletben előírt kötelezettségének nem tett eleget,  azaz nem töltötte fel a teljes nyomvonalát a rendszerbe, és e miatt hiánypótlást ír elő? A tervezőket érdemben érintő jogkövetkezménye nincs a kötelezettségszegésnek (a felszólítás,  esetleges bírság nem érint minket)?
  Közmű egyeztetés a rendelet alapján kizárólag az e-közmű rendszerben lehet elvégezni. Ha nincs feltöltve a nyomvonal akkor arról a közmű tulajdonosnak kell gondoskodnia. A hiánypótlás kérésével egyidejűleg a közműtulajdonosnak fel kell töltenie a hiányzó hálózatrészt. Ha ezt nem teszi, a tervező nem felel a hiányzó hálózatrészekkel kapcsolatban okozott esetleges károkért.
 1. Mi a teendőm, ha az adatszolgáltatásért díjat kér (adatszolgáltatás + munkadíj)?
  E-közmű rendelet 4§.  (6) A közművezeték-üzemeltetők az e rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik.
  Mivel kizárólag a rendszeren keresztül kell az egyeztetést intézni, a hiányzó adatokat csak ott teheti fel a közműszolgáltató, ezért utólag számlát nem kell emiatt befogadni.
 1. Mi a teendőm, ha kiadja az előzetes hozzájárulását, de a rendszeren kívül díj ellenében további egyeztetést ír elő, illetve adja csak ki a végleges hozzájárulást?
  Nem írhat elő rendszeren kívüli adatszolgáltatást. Közmű egyeztetés csak az e-közmű felületen végezhető. A rendszerben nincs előzetes és végleges nyilatkozat, csak hiánypótlás. Ilyen esetben a felügyeleti hatósághoz kell fordulni panasszal
 2. Mi a teendőm, ha a közműszolgáltató az előírt határidőn belül nem nyilatkozik érintettségéről (kb. 30 napja várok, hogy nyilatkozzon, és a más szolgáltatók által kért hiánypótlásokat feltölthessem) ? Az e-közmű felé ezt e-mail-ben jeleztem, semmi nem történt.
  Az új rendszer az e-közmű egyeztetés során figyelembe veszi a nyilatkozatok kiadására vonatkozó speciális szabályokat, így a 14/2013-as NMHH rendelet előírásait is. A tervező egy legördülő listából kiválaszthatja az NMHH rendeletet és innentől kezdve a megkeresett közműnek 15 napja van arra, hogy nyilatkozzon vagy ezen időn belül hiánypótlást írjon elő. Ha nem nyilatkozik, akkor a rendszer úgy kezeli, hogy kikötés nélkül megadta a hozzájárulást. Erre a szabályra a rendszer figyelmezteti a közművet. Ezzel a változással egyrészt gyorsul az egyeztetési folyamat, hiszen nem kell mindenképpen a nyilatkozatot megvárni. Másrészt az ügy semmiképp nem kerül hatósági ügyintézés alá, nem kell felszólítani vagy bírságolni a nyilatkozat elmaradása miatt (feltétel a speciális szabály kiválasztása az egyeztetés indításakor)

  5.    Az e-közmű rendszer használatára kötelezettek és a rendszer működésének ellenőrzése kinek a feladata, esetleges elérhetőségük?
  Probléma esetén a felügyeleti hatósághoz lehet fordulni.
   Az elektronikus hírközlésről szóló , valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló meghatározott szervezet.
  Elektronikus hírközlési építmények (nyomvonalak) ügyében:
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlés-felügyeleti főosztály 1015 Budapest, Ostrom u. 23—25
  Villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyekben:
  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52

 

A felsorolt problémák megoldására a MMK Hírközlési és Informatikai Tagozata megbeszélést kezdeményez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékesével és eszkalálja azt a MMK e-közmű szakértői csoportjának. A kamara honlapján mmk.hu/ekozmu hasznos információk érhetők el.

 

Kapcsolódó anyagok