nov.
07

NMHH XI. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői konferencia

 

 

2015 november 5-én a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlésfelügyeleti Főosztály rendezésében került sor a XI. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői konferenciára.

 

A rendezvény megnyitását és a moderálást Gergály Katalin az építésfelügyelet munkatársa végezte, a nyitó előadást pedig Gyürke Attila a KIFŰ munkatársa tartotta „DNFP és SZIP projekt műszaki kérdései” témakörben.


A hallgatók részletes tájékoztatást kaptak a Digitális Nemzeti Fejlesztési Projekt (DNFP) és ezen belül a Szupergyors Internet Projekt (SzIP) jelenlegi állásáról. Az előadó bemutatta a projekt műszaki feltételrendszerét és a pályázatok értékelési szempontjait.

A következő előadásban dr. Rajnai Judit NMHH Építményengedélyezési osztály vezetője „Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséhez kapcsolódó jogszabályváltozások” címmel ismertette a közelmúlt jogszabály változásait.
Csak címszavakban:

 

}  a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet

 

}  az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

 

 

}  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet)

 

}  az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

Az előadás végén szót ejtett a Ket. várható (országgyűlés előtt lévő) módosításáról és ennek hatásáról az engedélyezési folyamatban.

Következő előadók a képviseletében az e-napló alkalmazás kezelését mutatták be. Szabóné Fülöp Éva gyakorlati példákkal ismertette a naplónyitás leggyorsabb módját, azt hogy mire kell figyelni a készenlétbe helyezéseknél, majd a résztvevők kérdéseikre válaszolt.

A szünet után Rácz József a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai tagozatának elnöke tartott előadást a tagozat munkájáról, céljairól.
Elnök úr ismertette a DNFP SzIP projektben végzett szakmai munkáját, és az elért eredményeket. Kiemelte, hogy a tagozat honlapján folyamatosan tájékoztatja a tagságot és segédleteket tesz elérhetővé.
A tagozat egyik sikere, hogy várhatóan 2016. január hónapban, olyan magas intenzitású pályázat jelenik meg, amely kedvező feltételek mellett a tervezéshez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzéséhez és megújításához  támogatás biztosítását teszi lehetővé.

Utolsó előadóként az építésfelügyelet Füzér Ferenc tervező kollégát kérte fel irányított fúrások témakörben előadás megtartására.

Az előadó részletesen és kimerítően ismertette a témakört, képi illusztrációi és tervrészletei minden résztvevő számára hasznos tanulmányt jelentettek.

Az előadók rendelkezésre bocsátották az előadások vázlatukat amelyek a mellékletben letölthetők.

Köszönjük az előadóknak és a részvevőknek az aktív közreműködést.

 

Kapcsolódó anyagok