aug.
22

SZIP aktuális helyzete

Kedves Kollégák!

A SZIP I. ütemének június 29.-én és a II. ütemének augusztus 02-án az értékelése megtörtént ez hozzáférhető a Gazdasági Minisztérium honlapján, valamint mellékelten közzétesszük a táblázatot.
Ezt követően a szolgáltatók és NGM között a pályázati szerződések előkészítésére és a feltételek egyeztetésére került sor, ami jelenleg is folyamatban van. A szerződés létrejöttének feltétele két fél megállapodásán múlik. A szerződések megkötése után tudják a szolgáltatók a tervezés és kivitelezés feltételeit előkészíteni. A szerződésben vállalt határidők teljesítése a szolgáltatók felelőssége lesz. Van információm arról, hogy egyes nagy szolgáltatók az eredményhirdetés előtt arra számítva, hogy ők fogják megnyerni a pályázatot több járás kiviteli tervezését elkészítették és végül nem ők lettek kihirdetve.

A Magyar Mérnöki Kamara és ezen belül a Tagozatunk, mint ismeretes a NFM- al és a SZIP –el van kapcsolatban és ez eddig megfelelően működött. A SZIP a szolgáltatókkal szintén a szerződések aláírása után tud érdemben kapcsolatot kialakítani.

Egyeztettem a KIFÜ illetékeseivel és ők is elismerik, hogy az eredeti ütemezéshez viszonyítva a program kb. 8 hónapos csúszásban van. Tervezést felügyelő mérnököt jelenleg egy főt alkalmaznak, és előkészítés alatt van további tervezést és kivitelezést felügyelő mérnökök felvétele.
A debreceni szakcsoport által jelzett tisztázandó kérdéseket fogadják. (pl. beazonosíthatatlan, nem létező ellátandó végpontok kezelése, a pályázati kiírásban szereplő megvalósítási technológia és a valóságban célszerűen alkalmazható technológia közötti ellentmondás feloldása, pályázatban megjelenített ellátandó végpont illetve ehhez kapcsolódó pályázatnyertes saját beruházásban megvalósítandó hálózatrész, elem tervezése, ennek dokumentálhatósága, engedélyezhetősége, stb.).

A gyorsított ütemű tervező képzést támogatják és az erre vonatkozó pályázatukat benyújtották, amelyről a döntés várhatóan október hónapban lesz.

A tervek gyorsított ütemű engedélyezése érdekében egyetértenek az engedélyes és a kiviteli tervek külön választásával.

Szintén támogatják a bejelentéses munkák elektronikus úton történő intézését.

Megállapodtunk abban, hogy szeptember elején az érdekeltek bevonásával a kamarában megbeszélést tartunk és az ott kialakított állásfoglalás alapján teszünk lépéseket.

Szeptember végén tartjuk a két évente esedékes tagozati küldöttgyűlést, amelyet hírlevél formájában is meghirdetünk így minden érdeklődő kollégát meghívunk és ott részletes tájékoztatást tartunk.

A békési szakcsoport által jelzett korlátozott körű tervezői jogosultságot Dr. Kiss Péter kollégával egyeztetem az ő állásfoglalását figyelembe véve az érdekelteket tájékoztatjuk.

Üdvözlettel: Rácz József

Link: https://palyker.fair.gov.hu/?page=nyertes_lista

Kapcsolódó anyagok