SZIP + Szakértői Mcs

 • 8. ülés SZIP- Szakértői munkacsoport jegyzőkönyv pdf 243 kB
 • költségmegosztás_2017 10 04 ELMŰÉMÁSZ xls 37 kB
 • GYR elhelyezésének műszaki előírásai_ELMŰ ÉMÁSZ xls 33 kB
 • ELMŰ B-0069-07 Bérleti szerződés Erősáramú hálózat tartószerkezetének doc 160 kB
 • ÉMÁSZ M-0069/07 Bérleti szerződés, Erősáramú hálózat tartószerkezetének idegen tul. doc 156 kB
 • NKM Bérleti keretszerződés oszlophasználat terv 4 melléklet 46 kB
 • NKM Bérleti keretszerződés technológiai szabályozás 3. melléklet 172 kB
 • NKM Bérleti keretszerződés 2 melléklet minta 127 kB
 • Kivonat_SZ-149_GYR tervezőknek pdf 1017 kB
 • E.On minősített tervezők xls 105 kB
 • 7. ülés SZIP- Szakértői munkacsoport jegyzőkönyv pdf 240 kB
 • EON KÖF-KIF minősített hálózatépítők xls 67 kB
 • 6. ülés SZIP- Szakértői munkacsoport jegyzőkönyv pdf 259 kB
 • 5. ülés SZIP- Szakértői munkacsoport jegyzőkönyv pdf 250 kB
 • 4. ülés SZIP- Szakértői munkacsoport jegyzőkönyv pdf 430 kB
 • 3. ülés SZIP- Szakértői munkacsoport jegyzőkönyv pdf 256 kB
 • 2. ülés SZIP- Szakértői munkacsoport jegyzőkönyv 243 kB
 • Állásfoglalás tervezési alaptérkép fogalma

   

  Állásfoglalás

  Tárgy: SZIP projekt és ezzel egyenértékű nagysebességű lefedő hálózatok tervezéséhez szükséges alaptérkép fogalma.

  Az MMK Hírközlési és Informatikai tagozata, az ágazatban elindított és induló fejlesztések tekintetében a tervezés és a gyors engedélyezés elősegítése érdekében a tagok között felmerült kérdésekre válaszul az alábbi állásfoglalást adja ki.

   

   

   

  Tovább
 • SZIP aktuális helyzete

  Kedves Kollégák!

  A SZIP I. ütemének június 29.-én és a II. ütemének augusztus 02-án az értékelése megtörtént ez hozzáférhető a Gazdasági Minisztérium honlapján, valamint mellékelten közzétesszük a táblázatot.
  Ezt követően a szolgáltatók és NGM között a pályázati szerződések előkészítésére és a feltételek egyeztetésére került sor, ami jelenleg is folyamatban van. A szerződés létrejöttének feltétele két fél megállapodásán múlik. A szerződések megkötése után tudják a szolgáltatók a tervezés és kivitelezés feltételeit előkészíteni. A szerződésben vállalt határidők teljesítése a szolgáltatók felelőssége lesz. Van információm arról, hogy egyes nagy szolgáltatók az eredményhirdetés előtt arra számítva, hogy ők fogják megnyerni a pályázatot több járás kiviteli tervezését elkészítették és végül nem ők lettek kihirdetve.

  A Magyar Mérnöki Kamara és ezen belül a Tagozatunk, mint ismeretes a NFM- al és a SZIP –el van kapcsolatban és ez eddig megfelelően működött. A SZIP a szolgáltatókkal szintén a szerződések aláírása után tud érdemben kapcsolatot kialakítani.

  Egyeztettem a KIFÜ illetékeseivel és ők is elismerik, hogy az eredeti ütemezéshez viszonyítva a program kb. 8 hónapos csúszásban van. Tervezést felügyelő mérnököt jelenleg egy főt alkalmaznak, és előkészítés alatt van további tervezést és kivitelezést felügyelő mérnökök felvétele.
  A debreceni szakcsoport által jelzett tisztázandó kérdéseket fogadják. (pl. beazonosíthatatlan, nem létező ellátandó végpontok kezelése, a pályázati kiírásban szereplő megvalósítási technológia és a valóságban célszerűen alkalmazható technológia közötti ellentmondás feloldása, pályázatban megjelenített ellátandó végpont illetve ehhez kapcsolódó pályázatnyertes saját beruházásban megvalósítandó hálózatrész, elem tervezése, ennek dokumentálhatósága, engedélyezhetősége, stb.).

  A gyorsított ütemű tervező képzést támogatják és az erre vonatkozó pályázatukat benyújtották, amelyről a döntés várhatóan október hónapban lesz.

  A tervek gyorsított ütemű engedélyezése érdekében egyetértenek az engedélyes és a kiviteli tervek külön választásával.

  Szintén támogatják a bejelentéses munkák elektronikus úton történő intézését.

  Megállapodtunk abban, hogy szeptember elején az érdekeltek bevonásával a kamarában megbeszélést tartunk és az ott kialakított állásfoglalás alapján teszünk lépéseket.

  Szeptember végén tartjuk a két évente esedékes tagozati küldöttgyűlést, amelyet hírlevél formájában is meghirdetünk így minden érdeklődő kollégát meghívunk és ott részletes tájékoztatást tartunk.

  A békési szakcsoport által jelzett korlátozott körű tervezői jogosultságot Dr. Kiss Péter kollégával egyeztetem az ő állásfoglalását figyelembe véve az érdekelteket tájékoztatjuk.

  Üdvözlettel: Rácz József

  Link: https://palyker.fair.gov.hu/?page=nyertes_lista

  Tovább
 • 2015 FAP - FTTH-GPON passzív hálózatok műszaki irányelvei
  Tovább
 • SZIP Hirek

  Kedves Kollégák!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy

  2015.09.28-án megjelent az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztését célzó GINOP 3.4.1-2015 pályázati felhívás.

  A felhívás célja az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozások által legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban (KMR régió nem képezi a pályázat részét), elősegítve ezáltal a digitális szolgáltatások elterjesztését és az állampolgárok valamint a vállalkozások számára a digitális világba való beilleszkedést.

   A nyertes pályázók az előkészítés során műszaki tervek, specifikációk, kiviteli és tendertervek elkészítését, a megvalósítás alatt műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevételét jogosultak tervezni és elszámolni. A pályázathoz kapcsolódóan, de attól független tevékenységként, állam megbízásából eljáró felügyelő mérnökök (FEM) fogják felülvizsgálni a tervezési és a kivitelezési munkákat a fejlesztési beruházás műszaki jellemzőire, eljárásaira és megvalósítására vonatkozóan.

  A tevékenységekre vonatkozó részletes információkat és követelményeket a felhívás és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák, illetve a Kamara által szervezett oktatások során bemutatásra kerülnek.

   A felhívás a palyazat.gov.hu/doc/4506 linken elérhető. A pályázatok benyújtására 2015.09.30-tól két ütemben nyílik lehetőség a felhívás mellékletét képző területi megosztás alapján (első ütemben 2015.11.15-ig, második ütemben 2016.01.01-jéig).

   

  A fenti információt Szupergyors Internet Projekt vezetésétől kaptuk, akikkel folyamatos kapcsolatot tartunk.

   

  Üdvözlettel: Rácz József

  MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat elnöke

   

   

   

   

  Tovább
 • Hírközlési és Informatikai Tagozat Szakmai Napja 2015. március 17
  Tovább