ápr.
02

Hírközlési és Informatikai Tagozat Szakmai Napja 2015. március 17


Megnyitó
Szakmai nap 2015.03.17

 

A március 5.-i Hírlevélben közölt előzetes alapján, 2015. 03. 17.-n került sor, MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat 2. Szakmai nap megrendezésére, telt házzal, Magyar Telekom székház konferencia termében, Kamarai felkészülés az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti infrastruktúra fejlesztésére, címen. Utólag már  akár mondhatjuk digitális szlengben, a DIGITAL AGENDA 2018-ról.

A szakmai nap megnyitóját Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnök asszonya tartotta. Beszédében méltatta a tagozat méreteihez képest jelentős szakmai, társadalmi aktivitását.

Bevezető előadást Debreceni Győző úr (távközlési üzemmérnök, Corvinus telekom MBA, postai műszerésztől Magyar Telekom igazgatójáig) ma az NFM pojektvezetője tartotta, Tájékoztató az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztéséről, Szupergyors Internet Projekt címmel. (SzIP projekt). Az előadás a következő, kormányzati akaratot tükröző jogi szabályzókra épült fel : 1162/2014.(III.25.) Korm. határozat a Digitális Nemzeti Fejlesztési Programról (DNFP); 1631/2014.(XI.6.) Korm. határozat a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” megvalósításáról és  a 392/2014.(XII.31.) Korm.r. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatósági hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről.

Tájékoztatta a hallgatóságot a DNFP keretében 2018-ra az ország teljes területén biztosítani kell a 30 Mbps sávszélességű internetelérést. Ez még 1,4 millió háztartás elérését jelenti. A GOP 3.1.2 befejezése után, még 400 települést kell elérni szélessávval. A SzIP projekt végrehajtásához 80 Mrd Vnt (vissza nem térítendő) és 47,5 Mrd VT (vissza térítendő) forrás áll rendelkezésre. A két fázisú projektet 7 fős projekt iroda fogja levezényelni, és egy Felügyelő Mérnöki rendszer végzi majd az ellenőrzést. A pályázatok megjelenése júliusban várható, a pályáztatási időszak 2016 márciusig tart.

DNFP támogatásában jelentős szerepet kap NHIT (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács). A tervezési feladat végrehajtásához felhasználásra kerül az NKP (Nemzeti Kataszteri Program) állami ingatlan nyilvántartási adatbázisa,  GEOX map és alkalmazásra kerül a KIFÜ tóTámogató és Monitoring Rendszer), várhatóan 2015 év végétől. A megvalósulási tervek már összhangban lesznek az NMHH által kezelendő „Hír-Közmű Nyilvántartás”-al.

A második előadó, Bancsics Ferenc úr BM. politikai főtanácsadója (Széchenyi Főiskola, egykoron  Távközlési Központ vezető, majd számos szakmai vezetői beosztás), előadása Kormányzati Infokommunikáció fejlesztési stratégiája. Az előadás első részében a hallgatóság betekintést kapott a BM. irányítás alatt lévő NISz szerepéről, a 346/2010.(XII.28.) Korm. r. a kormányzati célú hálózatokról, 1. melléklet szerinti a-e típusú hálózatok esetén, ( NTG, EDR, ZRH, Köznet, K-600) van-e lehetőség a G2G (government to government, ld. Bangemann jelentés) szerep mellett, G2C vagy G2B szerepek részleges integrálására is. A GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 3. prioritás az Infokommunikációs fejlesztések. Itt megjelenik az Intelligens város cél is. BM. egyik fejlesztési célja: a járási központokba kerüljenek le, az aggregációs pontok. Felhívja a figyelmet az elhanyagolt, elnagyolt, épületeken belüli hálózattervezési kérdésekre (rendszer, technológia).

A harmadik előadó dr. Rajnai Judit úrhölgy, NMHHH Építmény Engedélyzési ov. Előadása : NMHH 14/2013. rendeletében milyen módosítások várhatók, általában az életszerűbb ügyintézés, s részben a SziP gyorsítás miatt. Foglalkozik a 392/2014 korm. rendeletből adódó kötelezettségekkel, NFM egyedi állásfoglalási esettel. Engedély nélkül 15 m² alapterületig és 6 m. magasságig (pl. konténer) építhető elektronikus hírközlési építmény. Kiváltások esetén <1000 m. lehet építeni kiváltó szakaszokat, ha azok engedéllyel bíró hálózatokhoz csatlakoznak. A korábbi <50 m. csatlakozás, <100 m.-re nő. Foglalkozik a „Jókarbantartási tevékenység” fontosságával, az e-naplóval, stb.

A negyedik előadás Rácz József úr, HiT elnök részéről hangzott el, Kamarai felkészülés. A Tagozat szakmai programja. Szemléletes diákon mutatta be a mai tagság milyen pillanatnyi kapacitást képez, és milyen módszerekkel lehetne a kapacitást növelni ? Milyen egyéb módszerekkel tudja segíteni MMK HiT a SzIP projekt megvalósítását ? (oktatás, tervezöi munka megosztása, szakértői háttér bevonása, tervező gyakorokok, oktatás és képzés)

A Kerekasztal vita és hozzászólások blokkban, az előadók több kérdést kaptak, melyeket sorra megválaszoltak.

A délutáni előadások sorában MT két fejlesztő, szakértője Vágó István és Sobják Vilmos urak, öszevont „iker” előadást tartottak, Optikai hálózatok tervezésénél alkalmazott legújabb megoldások, FTTH, FTTx … és VDSL tervezési szempontok. Vágó Isván úr a Fv. hálózatok passzív elemeivel, az elérési hálózatok sematikus felépítésével foglalkozott (FTTN, FTTC, FTTB és FTTH). Majd bemutatta, a letöltési sebesség évente 1,5 szörösére nő. Bemutatta a 4 féle FTTH felszálló lehetőséget,a 4 féle légkábel megoldást, az előfizetők bekötését. (megjegyzés a szerző részéről, egyértelmü, hogy az épületen belüli  tervezés súlya megnőtt !) Az előadó  végül a jövő megoldásának az xVDM-PON megoldást tartja.

Sobják Vilmos úr a GPON – ED3 – xDSL elvek felvillantásával, eljutott a tervezendő kabinet típusokig, nagysűrűságű rendezők, kábel menedzselés, zajterhelés, hő mérleg, telepítés és „felül”telepítés.

Tóth András és Simora Zoltán urak, az Elsinco Kft. vezetői, Legújabb szerelési és mérési eljárások az optikai hálózat fejlesztéseknél és üzemvitelnél címü előadásukban foglalkoztak ahegesztés vagy mechanikai csatlakoztatás kérdésével. A magra vagy héjra illesztés fogalmával. Majd a 2 pont közti mérésekkel: csatlakozó vizsgálat, beiktatásos csillapítás mérés, optikai hossz mérés, csatlakozó és kötés minősítés. Az előadás kitért a mérési hullámhosszokra, a splitter csillapításokra, stb.

Kálmán Miklós HiT alelnök úr előadása, Beruházás folyamata és az ahhoz tartozó időtartamok bemutatása és a folyamat optimalizálása. A profi projektmenedzser részéről összeállított előadás csúcspontja a SzIP-re elkészített idő terv volt. Tervezés 90 nap, engedélyeztetés 40 nap, kivitelezés 90 nap, használatba vétel 30 nap, ∑ 250 nap. (Kissé optimista.)

Rácz József HiT elnök úr zárszava zárta a hivatalos programot.

 

Csapó Attila, Budapest, 2015.03.18.

 

 

 

 

 

Kapcsolódó anyagok